תחומים רפואיים
בOFEK PLUS

פסיכותרפיה

טיפול במשברים, בהפרעות ובמצוקות נפשיות באמצעים שונים.

שיטות הטיפול נעשות באמצעות קשר מילולי בין המטפל למטופל.

המטרת הטיפול היא לשפר את המצב הרגשי, הנפשי, ההתנהגותי-קוגניטיבי או החברתי של האדם הפונה לטיפול.

רופאים של התחום