תחומים רפואיים
בOFEK PLUS

גנטיקה
רפואית

תחום הגנטיקה הרפואית כולל בתוכו: ייעוץ גנטי טרום הריוני וטרום לידת וכחלק מכך, גם איתור נשאים למחלות גנטיות – המתגלים במסגרת הבדיקות.

המטרה של הגנטיקה הרפואית היא למזער ככל שמתאפשר לידת תינוקות בעלי מומים קשים או מחלות גנטיות – נוירולוגיות.

צוות מחלקת הגנטיקה הרפואי עובד בשיתוף פעולה עם המעבדות אליהן נשלחות הבדיקות.

רופאים של התחום